Monday, November 2, 2009

myPOD:"ಮದುವೆ ಮಂಟಪ"

ಯಾರೋ ಮೋಹನ, ಯಾವ ರಾಧೆಯೋ,
ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಇಲ್ಲಿ!

myPOD:"ಮದುವೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ"

ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆ ಶೃಂಗಾರ,
ಹೂವಿಗೆ ದುಂಬಿಯೆ ಶೃಂಗಾರ,
ಸಮುದ್ರಕೆ ತೆರೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ,
ಅಂತೆಯೇ,
ಮದುವೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ

myPOD:"ಸಾವು - ನೋವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಯಾ ಕಮ್ಮಿ!"

myPOD:"ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ"

myPOD:"ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನ ದೇಗುಲ, ನೋಡಿರಿ ದರ್ಮಸ್ಥಳ!"

myPOD:"ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ"